Izvannastavne aktivnosti

Naziv aktivnosti

Razred

Ime i prezime učitelja

FILMSKA  SKUPINA

5. - 8.

Zorana Brnas

GLAZBENA GRUPA

3.

Ksenija Šafran

PLESNA SKUPINA

3.

Adela Miletić

DRAMSKA SKUPINA

5. - 8.

Helena Marić

DRAMSKO  RECITATORSKA

1.

Mateja Gašpert

MLADI DIZAJNERI

1.

Sanela Weber

PLESNA SKUPINA

1.

Tihana Kolić

MALI ARHITEKTI

1.

Vlatka Divić

VRTLARSTVO

2.

Jelena Acman

IZRADA UKRASNIH I UPORABNIH PREDMETA

2.

Davorka Šnur

LIKOVNA SKUPINA

2.

Andrea Paić-Majdić

LIKOVNA SKUPINA

5. - 8.

Jasminka Mance

KERAMIČARSKA SKUPINA

5. - 8.

Jasminka Mance

MALI ZBOR

4.

Đurđica Božić

MALI KERAMIČARI

4.

Anna Parlov Tkalčević

PJEVAMO I GLUMIMO NA FRANCUSKOM JEZIKU

1., 2. i 5., 6.a

Tea Jahić

PJEVAMO I GLUMIMO NA ENGLESKOM JEZIKU

3.

Ivana Pandža

ORKESTAR

5. - 8.

Mirela Mlinarec

GLAZBENA MLADEŽ

5. - 8.

Mirela Mlinarec

MLADI ČUVARI PRIRODE

5. - 8.

Iva Štefančić

PRIMJENJENA BIOLOGIJA

5. - 8.

Iva Štefančić

PRVA POMOĆ

7.

Iva Štefančić

MLADI GEOGRAFI

5. - 8.

Irena Prša

RADIO OTOK

5. - 8.

Mirela Mlinarec
Martina Rašpolić

RUKOMET

5. - 8.

Dragan Katunar

ATLETIKA

5. - 8.

Željka Mešić

KOŠARKA

5. - 8.

Željka Mešić

POVIJESNA SKUPINA

5. - 8.

Renate Op den Camp

ARHEOLOŠKA SKUPINA

5. - 8.

Filip Matijević

ROBOTIKA

5. - 8.

Ilija Matoš